ยิงแอด ขายได้ แล้วทำอะไรต่อ?

ยิงแอด ขายได้ แล้วทำอะไรต่อ? คือคำถามสำคัญที่ทุกธุรกิจต้องตอบให้ถูก และคำตอบของคำถามนี้ คือกุญแจสำคัญที่จะทำให้คุณเอาชนะค่าโฆษณาที่แพงขึ้นเรื่อยๆในระยะยาวได้